English        Türkçe   

Kongreye Kalan Süre:

Sıra No 
Bildiri No
KONU-KONUŞMACI (1 EKİM 2022 - Cumartesi - Saat: 12:15-13:30)
1
B. No: 2
Panik Bozukluk ve Amaksofobi Beraberliğinde Flash Teknik Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi:  Arda Kızılsert
2
B. No: 3
Cinsel Travma ve OKB Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: Gökhan AKBAĞ
3
B. No: 9
Egzersizlerin tek başına yetersiz kaldığı vajinismus vakasında BDT uygulaması: Olgu sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: Simge Nur Kurt Kaya
4
B. No: 11
Olumsuz Çekirdek İnanışlar Ölçeği: Türkçe Sürümün Geçerliliği ve Güvenilirliği
Sunumu Yapacak Kişi: Sedat Batmaz
5
B. No: 12
Ortoreksiya Nervoza (Sağlıklı Beslenme Takıntısı): Bir Gözden Geçirme
Sunumu Yapacak Kişi: Sinem Taşyaran Unan
6
B. No: 21
Türkiyede'ki Hekimlerin İnternet Bağımlılığının Tükenmişlik Düzeyi Ve Sorunlardan Kaçınma İçin İnternet Kullanımı İle İlişkisi
Sunumu Yapacak Kişi: Mustafa Şahan UYANIK
7
B. No: 22
Râzî'nin et-Tıbbu'r-Rûhanî adlı eseri erken bir tıbbi psikoloji ve (bilişsel) psikoterapi habercisi olarak görülebilir mi?
Sunumu Yapacak Kişi: Abdullah Yıldız
8
B. No: 23
Bilişsel Davranışçı Terapide Direnç
Sunumu Yapacak Kişi: Gizem Hüroğlu
9
B. No: 27
Bdt İle Dayanaksızlık Şemasının Güçsüzleşmesi : Bir Olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: Samet Türedi
10
B. No: 31
Rüzgar Fobisi Olan 6 Yaşında Bir Çocuk: Olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: Nur Seda Gülcü Üstün
11
B. No: 32
Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamalarında Hayvan Destekli Terapinin Kullanımı
Sunumu Yapacak Kişi: Onour Impram
12
B. No: 48
Belirsizlikten Kaçınma Eğilimi Yüksek Bir Toplumda Endişe: Tek Denekli Bir Çalışma
Sunumu Yapacak Kişi: Sabire KILIÇ
13
B. No: 52
Effects of Trait Mindfulness and Self-Compassion on Resilience and Quality of Life of Immigrants
Sunumu Yapacak Kişi: Duygu Köçer
14
B. No: 54
Tanılar ve Sınırların Ötesinde: Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi
Sunumu Yapacak Kişi: Zümra Atalay
15
B. No: 56
Panik Bozukluk Tanılı Bireyde İnternet Üzerinden Gerçekleştirilen Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması: Bir Olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: Mustafa BatuhanDESTEKLEYEN KURULUŞ


TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
DESTEKLEYEN KURULUŞ


ANKARA SOSYAL BİLİMLER üNİVERSİTESİ

Kongreye Kalan Süre: