English        Türkçe   

Kongreye Kalan Süre:

OKB Hastalarında Bilişsel Terapinin Klinik Uygulaması

Eğitici: Emel Stroup
Çalışma Grubu (Fiziksel - Yüz Yüze, Tam Gün)

Workshop Hedefleri:

Bu workshopun hedefi bilimdeki güncel araştırmaları ön planda tutarak katılımcıların OKB tedavisinde hem teorik hem de uygulama konusunda kapsamlı bir kavrayışa sahip olabilmesini sağlamaktır.

Workshop sonunda katılımcılar aşağıdaki alanlarda kendilerini geliştireceklerdir:

- Obsesif Kompulsif Bozukluğun Kognitif Modeli ve OKB hastalarının bireysel formülasyonunun nasıl oluşturulacağını öğrenme
- OKB hastalarını işbirliği ve ittifak içerisinde tedaviye hazırlama ve motivasyonunu yükseltme çalışmaları
- Obsesif Kompulsif Bozuklukta uygulanan Kognitif Terapi tekniklerini öğrenme ve pratiğe aktarma

Workshop süreci vaka örnekleriyle ilerleyecektir. Workshop sürecinde öğrenilen tekniklerin klinik demonstrasyon, role play ve video vaka örnekleri ile pekiştirilmesi sağlanacaktır.

DESTEKLEYEN KURULUŞ


TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
DESTEKLEYEN KURULUŞ


ANKARA SOSYAL BİLİMLER üNİVERSİTESİ

Kongreye Kalan Süre: