English        Türkçe   

Kongreye Kalan Süre:

Davetli Konuşmacılar

JAMES P. MCCULLOUGH, JR.
James P. McCullough Jr, 1936’da Louisiana, Shreveport Amerika’da doğdu. 1970’de Georgia Üniversitesi’nin (UGA) Klinik Psikoloji Eğitim Programından klinik psikoloji doktoru olarak mezun oldu. Güney Misissippi Üniversitesi ve Virginia Commonwealth Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 45 yıl görev yaptıktan sonra Virginia Commonwealth Üniversitesi’nden psikoloji profesörü olarak emekli oldu. Kariyerinin büyük bir kısmında kronik depresyondaki bireylerle çalışmalar yaptı.

Özellikle kronik depresyonu tedavi etmek için çağdaş bir bilişsel davranışçı terapi yöntemi olan Bilişsel Davranışçı Sistem Analizi Psikoterapisi’ni (Cognitive-Behavioral Analysis System of Psychotherapy - CBASP) geliştirdi. 2006 yılında College of Humanities and Sciences en seçkin akademisyen ödülünü aldı.

McCullough’nın kronik depresyondaki bireylerle yaptığı çalışmaların önemli katkısıyla 2013 yılında Amerikan Psikiyatri Derneği’nin DSM-V Tanı Kitabında kronik depresyon, kalıcı depresif bozukluk adıyla (eski adı Distimi) majör depresyondan ayrı bir kategori olarak yer aldı.

James McCullough kronik depresyon üzerine çalışmalarından elde ettiği bulguları, çalışması sırasındaki gözlemleri ve öznel yaşantısının etkisi ile geliştirdiği Bilişsel Davranışçı Sistem Analizi Terapisiyle hem kronik depresyonun hem de kişiler arası alanda kendisini gösteren pek çok başka klinik tanının anlaşılması ve psikoterapisi açısından önemli yenilikler getirmiştir.
• Çalışma Grubu: Bilişsel Davranışçı Sistem Analizi Terapisi'ne (CBASP) Giriş-1 (Çevrimiçi)
• Konferans: CBASP’ın Kronik Depresyondaki Etkinliği (Çevrimiçi)
 

Dr. Russ Harris

Kabul ve Kararlılık Terapisinin (ACT) önde gelen eğiticilerinden olan Russ Harris, 1989 yılında tıp doktoru olmaya hak kazanmıştır. Mesleki pratiği süresince hastalarının psikolojik olarak da acı çektiğini fark etmiş ve bu duruma uygun bir psikoterapi yaklaşımına yönelik arayışı kendisini ACT’e yönlendirmiştir. Russ 2005 yılından bu yana, 800'den fazla atölye çalışması yürütmüş ve 60.000 sağlık profesyoneline ACT eğitimi vermiştir. Basitlik, netlik ve özgünlük ilkelerini temel alan ve “ACT Made Simple” adını verdiği eğitim modelini, 2009 yılında “ACT Made Simple” ismi ile kitap haline getirmiştir.

Bunun dışında 3 ACT temel kitabı (Trauma Focused ACT, Getting Unstuck in ACT, ACT Questions & Answers) ve dört ACT temelli kendine yardım kitabı (The Happiness Trap, The Reality Slap, The Confidence Gap ve ACT with Love) bulunmaktadır. The Weight Escape ve The Happiness Trap Pocketbook kendine yardım kitaplarının da yazarları arasındadır. Kitaplarından “ACT’i Kolay Öğrenmek”, “Mutluluk Tuzağı”, “Gerçeğin Tokadı” ve “Özgüven Boşluğu” Türkçe’ye kazandırılmıştır.

2015 yılında, mültecilerin stres yönetimine ve zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak bir ACT protokolü oluşturmak üzere Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği yapmış ve protokol Türkçe dahil çok sayıda dile çevrilmiştir. Özgün anlatımı ve yaşantısal teknikleri ile Russ Harris, “Kayıp ve Yas için ACT” isimli kongre içi çalışma grubu ile 3. Bilişsel Davranışçı Terapiler Kongresi’nde yer alacaktır.
• Çalışma Grubu: ACT for Grief and Loss-1 (Çevrimiçi)
Çalışma Grubu Özeti

Sevilen birinin ya da işin kaybı, bir ilişkinin sona ermesi, ciddi bir hastalık ya da küresel bir salgın bizi yere sererken ve dünyamızı alt üst ederken bizi bu duruma gerçekten hazırlayan bir şey pek yoktur. Acımız bu zamanlarda bize dayanılmaz görünebilir. Ama bir umut hep vardır. ACT, insanların bu zorlu yaşam süreçlerinden sağlam bir biçimde geçebilmelerine, birlikte gelen acılarla etkin bir şekilde başa çıkabilmelerine ve hatta deneyim yoluyla büyümelerine yardımcı olmak için şefkatli, bilgece ve pratik bir model sunar. Bunun da ötesinde, ACT bize danışanların karmaşık yas sürecinden geçmelerine yardımcı olmak için ihtiyacımız olan tüm becerileri verir.

Bu yarım günlük çevrimiçi eğitim; yas, fiziksel sağlık veya önemli bir ilişki kaybı gibi kayıplarla başa çıkmak için ACT stratejileri sunmaktadır.

Danışanlarınızın zor düşüncelere, duygulara, hislere ve anılara kapılarını açmalarına ve onlara kapılıp gitmeden onlara yer açmalarına nasıl yardımcı olacağınızı ve aşağıdakileri nasıl yapacağınızı bu çalışma grubunda bulabilirsiniz:

• nazik ve destekleyici bir şekilde kendileri için orada olmak
• kayıpları karşısında cesur bir tavır takınmak
• her seferinde küçük bir adımla hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak.
 
 
Jonathan S. Abramowitz
Obsesif-kompulsif bozukluk ve anksiyete bozuklukları alanında otorite olarak kabul edilen J.S. Abramowitz, North Carolina at Chapel Hill Üniversitesi Nörobilim ve Psikoloji bölümünde profesör ünvanıyla Anksiyete ve Stres Bozuklukları Kliniği ve laboratuvarının yöneticiliğini yapmaktadır. Çalışmaları anksiyete merkezli psikolojik sorunların psikopatolojisi ve bilişsel-davranışçı terapilerin gelişimi ve değişimi üzerine odaklanmaktadır.

Anksiyete ilişkili bozuklukların kavramsal yapısını anlamaya dönük kesitsel, deneysel ve prospektif çalışmaları ile daha çok anksiyete sensitivitesi, düşünce-eylem kaynaşması, belirsizliğe tahammülsüzlük ve dikkat yanlılığı kavramlarına odaklanmıştır.

Müdahale çalışmalarında maruz bırakma ve tepki önleme modelini merkeze alan Abramowitz, modelini Kabul ve Kararlılık Terapisi ile kombine ederek bir OKB tedavi programı geliştirmiştir.

Sağlık anksiyetesi, biriktiricilik ve spesifik bir dini obsesyon olan günahkarlık (Scrupulosity) üzerine yaptığı çalışmalar ve geliştirdiği ölçekler ile anksiyete bozuklukları ve OKB’nin gelişimindeki kültürler arası faktörleri de inceleyen Abramowitz’in alanıyla ilgili 300’den fazla makalesi, 10’dan fazla kitabı ve 250’den fazla kitap bölümleri ve çok yazarlı çalışmaları bulunmaktadır.

Davranışsal ve Bilişsel Terapiler Birliği’nin (ABCT) başkanlığını yapmış olan Abramowitz, kurucusu olduğu Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders dergisinin yanında Behaviour Research and Therapy ve Journal of Cognitive Psychotherapy dergilerinde yardımcı editör olarak görev yapmaktadır.

Sayın Abramowitz “Cazip Zorluklar: İnhibitör Öğrenmeyi Kullanarak OKB için Maruz Bırakma Terapisini Optimize Etmek” başlıklı yarım günlük bir çalışma grubu ile kongremizde yer alacaktır.
• Çalışma grubu (Tam gün): Desirable Difficulties: Optimizing Exposure Therapy for OCD using Inhibitory Learning-1 (Çevrimiçi)
 
 
Adam Scott Radomsky
Adam Scott Radomsky, 1994 yılında Toronto Universitesi’nden psikoloji alanında lisans derecesi ve felsefe alanında yan dal derecesi aldı. Lisansüstü çalışmaları için British Columbia Universitesi’ne katıldı ve 2001 yılında doktora derecesini aldı. Doktrasını tamamaladıktan sonra 2013 yılında profesörlük ünvanını da aldığı Concordia Universinde çalışmalar yapmaya başladı.

Çalışmalarından dolayı birçok kurumsal, ulusal ve uluslarası ödül alan Radomsky, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve anksiyete bozukluklarının araştırılmasına ve tedavisine odaklanan klinik çalışmalar yapmaktadır. Radomsky 2012’de ‘’Journal of Behaviour Theray and Experimetnal Psychiatry’’nin ortak editörü oldu ve 2016’dan beri de baş editörlük görevini üstlenmektedir. Bununla birlikte ‘’Anxiety and Obsessive-Compulsive Disorder Labratory’’de yöneticilik görevini üstlenmektedir.
 
 
Satwant Singh
Satwant Singh ‘’Genel Ruh Sağlığı Hemşireliği’’ alanında lisansını ardından Oxford Üniversi’nde ‘’Bilişsel Davranışçı Terapi’’ alanında yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca Middlesex Üniversitesi’nde ‘’Ruh Sağlığı Müdahaleleri’’ alanında ve Derby Üniversitesi’nde ‘’Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi’’ alanında yüksek lisans yaptı. Son olarak Middlesex Üniversitesi’nde ‘’Psikoterapi’’ alanında doktora eğitimini tamamladı.
1995 yılında akredite Bilişsel Davranışçı Psikoterapist olan Satwant şu anda ‘’National Health Service (NHS)’’de psikiyatri hemşireliği alanında danışman ve BDT’de klinik süpervizördür. Satwant BDT’de süpervizör ve eğitici olarak farklı birçok psikolojik bozukluk ile çalışma konusunda tecrübelidir. İleri seviye EMDR ve Şefkat Odaklı Terapi eğitimlerini tamamlayan Satwant ulusal ve uluslararası düzeyde workshoplar düzenlemektedir. Özellikle kaygı bozukları, obsesif kompulsif bozukluk, düşük benlik saygısı, travma ve istifleme bozukluğunun tedavisi ile ilgilenmektedir ve kaygı bozukluklarını tedavi etme noktasında oldukça tecrübelidir. Ayrıca psikoz ile çalışma konusunda eğitimli ve deneyimlidir. Workshop: Anksiyete bozukluklarını anlamak
• Çalışma grubu-1 (yarım gün): Understanding Anxiety Disorders
Çalışma Grubu Özeti

‘Küresel Hastalık Yükü ve Risk Faktörleri’ çalışması dünya genelindeki en engelleyici iki psikolojik durumun ilk 25 neden arasında da yer alan kaygı ve depresyon bozukları olduğunu göstermiştir (GBD, 2019). Bu çalışma grubu klinisyenlerin kaygı bozuklarını sürdüren kritik mekanizmaları ve kaygı bozuklarının tedavisindeki bilişsel davranışçı stratejileri anlamalarına yardımcı olmak için tasarlandı. Bu interaktif çalışma grubu, katılımcıları kaygı bozukları örneğin panik bozukluk için tedavi planlarını, davranış deneylerini tasarlamaya dahil edecek ve klinik uygulamalarında karşılaştıkları zorlukları tartışmalarına fırsat verecektir.
Kaygı Bozukluklarını Anlamak
 
 
Prof. Dr. Fiona McNicholas
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

Profesör Dr Fiona McNicholas; Lucena Clinic, Rathgar ve Our Lady's Hospital for Sick Children, Crumlin'de çocuk ve ergen psikiyatri uzmanıdır. Londra'daki Guys hastanesinde psikiyatri eğitimini ve Great Ormond Street Hastanesinde çocuk psikiyatrisi eğitimini tamamladı. Amerika’da Stanford Üniversitesi'nde yan dal eğitimini tamamladı ve Columbia Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Klinik ilgi alanları Yeme Bozuklukları, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve 22Q11 Delesyon Sendromudur. University College, Dublin'de Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı başkanıdır. Lisans, lisansüstü eğitim-öğretiminde, ulusal ve uluslararası araştırmalarda aktif olarak yer almaktadır. Eğitim psikolojisi, özel eğitim ihtiyaçları ve öğretmen eğitimi alanlarında lisansüstü eğitim kursları düzenlemektedir. Sağlık görevlileri ve Sağlık Ziyaretçileri alanında çocukların ve ailelerinin Ruh Sağlığı ihtiyaçlarının değerlendirilmesi konusunda bir eğitim paketinin geliştirilmesine liderlik etmiştir. Çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında psikoeğitim sunmak, eğitim ve araştırma sağlamak için geliştirilmiş bir kuruluş olan Lucena Vakfı'nın kurucu üyesidir. Aile hekimlerinin, öğretmenlerin ve pediyatri doktorlarını eğitimini sağlamaktadır. 150'den fazla bilimsel makalenin yanı sıra öğretmenler için bir rehber olan çocuk ve ergenlerde ruh sağlığı kitabının yazarlarından biridir.
• Çalışma grubu-1 (Tam gün): Kongre öncesi tam gün çalışma grubu: Yeme bozukluklarının değerlendirilmesi ve yönetimi
Çalışma Grubu Özeti

Ruh sağlığı sorunları arasında yeme bozuklukları en yüksek ölüm oranıyla en ciddi hastalıklardır. Yaşamın erken dönemlerinde başlayıp uzun süreli olması ile yıkıcı bir etkiye sahip olabilirler ve bu durum aileler için büyük bir bakıcı yükü oluşturur. Sık sık kaygı ve depresyon gibi diğer psikiyatrik bozukluklarla ortaya çıkarlar ve enerji dengesizliği önemli tıbbı risklerle sonuçlanır. Yüksek oranlı tıbbi uyumsuzluk ve komorbidite göz önünde bulundurulduğunda; klinisyenlerin semptomları tanımlanma, hedefleme ve tedavi esaslarını ayarlamaya yardım edebilmesi için kapsamlı bir değerlendirme yapabiliyor olmaları gerekir.

Bu konuşma gençlerde başlıca yeme bozukluklarının türleri onların sıkılığı ve sonuçları üzerinde genel bir bakış sunmaktadır. Bu interaktif çalışma grubu değerlendirme için basit bir çerçeve (IF-ME) önermekle birlikte klinik değerlendirmenin önemli parçalarını gözden geçirmektedir. Vaka kesitlerinin kullanılması ile klinisyenler değerlendirmede, izlemede ve yeme bozukluğu olan gençleri tedavi etmede en iyi değerlendirmeyi nasıl yapabilecekleri konusunda bilgili olacaklardır. Etkili tedavide çok disiplinli ekibin kritik rolü ve aileleri desteklemek için gereklilikler ana hatlarıyla anlatılacaktır.
Konuşma Başlığı: Ergenlerde Yeme Bozukluklarının Yönetimi
Tarih: 1 Ekim Cumartesi
Süre : 45 dakika
Yeme bozuklukları, 15-24 yaş arası çoğunlukla ergen kızları olumsuz etkileyen bir hastalık grubudur. Bireyi fiziksel, duygusal ve davranışsal açıdan etkilemekle birlikte, aile veya bakım veren için önemli ölçüde sıkıntıya neden olur. Tüm psikiyatrik rahatsızlıklar arasında en yüksek ölüm oranına sahip olan gruptur. Covid-19 esnasında, sağlık hizmetlerine erişimdeki zorluklarla birlikte başvuru oranları giderek artmaktadır. Ergen ve ailesi üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, etkili tedavilerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Tedavi başarısının anahtarı olarak ebeveynlerin esas rolünü destekleyen çok sayıda kanıt vardır ve Aile Tabanlı Tedavi (ATT), rehbere dayalı bir terapi olarak birinci basamak tedavide önerilmektedir.
Bu konuşmada, ergenlerde görülen başlıca yeme bozuklukları türleri hakkında genel bir bakış sunulacak, pandemi sırasında artan oranlar incelenecek, ve Anoreksiya nervoza tanılı ergenler için ana tedavi yöntemlerinden biri olan ATT’ye vurgu yapılacaktır. Ayrıca diğer yeme bozuklukları türleri için tedaviler sunulacak ve klinisyenlere değerlendirme ve teşhiste yardımcı olmak için basit bir model tanılandırma metodu gösterilecektir.
 
 
Prof. Paul Gilbert
Şefkat Odaklı Terapi yaklaşımının kurucusu olan Prof. Paul Gilbert 1951 yılında Gambiya’da doğmuştur. 1975 yılında Sussex Üniversitesinden Deneysel Psikoloji Yüksek Lisansı, 1980 yılında ise Edinburgh Üniversitesinden Klinik Psikoloji Doktora derecelerini almıştır. Gilbert 1993 yılında psikolojiye verdiği katkılardan ötürü İngiliz Psikoloji Derneği (British Psychological Society) seçkin üyesi yapılmıştır. 2003 yılında İngiliz Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği başkanlığı yapan Gilbert ayrıca İngiltere Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü’nün (NICE-National Institute of Health and Clinical Exellence) depresyon kılavuzunu geliştirme çalışmalarında bulunmuştur. Bilime yaptığı katkılardan ötürü Kraliçe tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı (OBE) ile onurlandırılan Gilbert 22 den fazla kitap yazarlığı/editörlüğü yapmış ve 33 den fazla bilimsel makale üretmiştir. Halen Derby Üniversitesinde klinik psikoloji profesörü olarak çalışan Gilbert Avusturalya’daki Queensland Üniversitesinde de onursal öğretim üyesidir.

Otuzbeş yılı aşkın bir süredir psikopatolojiye evrimsel yaklaşımlar üzerine çalışan Gilbert özellikle de utanç ile çalışma alanında uzmanlaşmıştır. Çalışmaları son 20 yıldır evrimsel ve bütüncül bir yaklaşım olan Şefkat Odaklı Terapinin geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır. Bu amaçla 2006 yılında Şefkatli Zihin Vakfını kurmuştur. Vakıf hem eğitim düzenleyerek hem de araştırmalar ile Şefkat Odaklı Terapinin ve genel olarak şefkatin psikoterapide kullanımının geliştirilmesi için çalışmaktadır.
• Çalışma grubu-1 (Tam gün): Özen ve Şefkat Motivasyonu Bilişsel Davranışçı Müdahaleleri Nasıl Destekleyebilir?
Özet

Şefkat odaklı terapi motivasyon odaklı bir terapidir. Bu da savunmacı ve rekabetçi motivasyonlarla kıyaslandığında, ‘özen’ motivasyonunun bizim fizyolojik ve psikolojik süreçlerimizi oldukça farklı biçimde düzenlediği gerçeğine vurgu yapmaktadır. Bireyler kendilerini özen ve şefkate yönlendirdiğinde, dikkat ve bilişsel süreçlerini -tehdit ve rekabetten farklı bir yolla- düzenleyen bir dizi fizyolojik süreci de uyarmış olurlar.

Bu çalışma grubu, şefkatli benlik (kimlik) ve şefkatli zihnin kavramsallaştırılması ve geliştirilmesi yoluyla katılımcılara tehdit işlemeyi belirli yollarla ele almaya yardım eden bir yol gösterecektir. Aynı zamanda, güvenli bir bölge ve güvenli bir sığınak geliştirme yoluyla özen davranışının doğasını anlamaya ve bu işlevlerin şefkatli bir zihin geliştirme açısından nasıl uygulanabileceğine yönelik katılımcılara rehberlik edecektir. Böylece şefkatli zihin, fizyolojik işaretleriyle birlikte, bilişsel davranışçı müdahaleler için bir temel haline gelebilir.
 
Öğrenme hedefleri:

➢ Özen davranışlarını destekleyen evrimsel ve fizyolojik sistemleri anlamak
➢ Tehdit düzenlemesinde, keşfedici davranışta ve olumlu duygulanımda teşvik edici özen odaklı güdülerinin nasıl önemli bir rol oynayabileceğini anlamak
➢ Şefkatli zihin eğitimi yoluyla bu sistemlerin nasıl kullanılabileceğini öğrenmek
 
Uygulanacak yöntemler:

➢ PowerPoint sunumları
➢ Video gösterimleri
➢ Vaka tartışmaları
➢ Kişisel uygulamalar
 
Herhangi ek bir bilgi için bakınız:

www.compassionatemind.co.uk

Kaynaklar:

Gilbert, P & Simos, G (in press) Compassion Focused Therapy: Clinical practice and applications. London. Routledge.
Gilbert, P. (2020). Compassion: From its evolution to a psychotherapy. Frontiers in psychology
11, doi:10.3389/fpsyg.2020.58616 (open access)
Music, G (2017). Nurturing natures attachment and children’s emotional social cultural and brain development. Second edition. Routledge
Holmes, J., & Slade, A. (2017). Attachment in therapeutic practice. London: Sage.
 
 
Profesör Robert D. Friedberg
Robert Friedberg Palo Alto Üniversitesi’nde tam zamanlı profesör ve ‘’Child Emphasis Area’’da yöneticidir. Daha öncesinde ise Çocuk ve Ergenler için BDT Kliniği’nde ve Penn State Health Milton S. Hershey Tıb Merkezi’nde Psikoloji Post Doktora Burs Programı’nda yöneticilik yapmıştır. Friedberg Beck Enstitüsü’nde bilişsel davranışçı terapi için kurum dışı akademisyen olarak görev almakla birlikte hem Amerikan Psikoloji Derneği (Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Topluluğu) hem de Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesidir.

Friedberg’in profesyonel ilgi alanı çocuk ergen ve aileleri için bilişsel davranışçı terapidir. Bununla birlikte Aaron T. Beck’in bilişsel terapi modelini çocuklara uygulama noktasında öncü uzmanlardan birisi olarak kabul edilmektedir.

Aşağıdaki kitapların ortak yazarıdır:

Cognitive Behavioral Therapy in Youth: Tradition and Innovation

CBT Express: Effective 15-Minute Techniques for Treating Children and Adolescents, Clinical Practice of Cognitive Therapy with Children and Adolescents

Cognitive Therapy Techniques for Children and Adolescents: Tools for Enhancing Practice.

Clinical Practice of Cognitive Therapy with Children and Adolescents: The Nuts and Bolts Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları: Klinik Uygulamalarda Temel İlkeler

Therapeutic Exercises for Children: Guided Self-Discovery Using Cognitive-Behavioral Techniques
 
 
Elizabeth Lacy
Elizabeth Lacy, Amerikalı bir klinik psikolog ve psikoterapisttir. Lisans eğitimini State University of New York'ta Psikoloji alanında tamamladıktan sonra Şema Enstitüsü NY/NJ’de, Duygu Odaklı Çift Terapisi EFTNYC'de, Davranışsal teknik American Institute for Cognitive Therapy, Pennsylvania Üniversitesi ve Rochester Davranış Enstitüsün de İleri Düzey Şema Terapisti Sertifikası ve Süpervizör/Eğitmen Sertifikası gibi lisansüstü klinik eğitim ve sertifika programlarına katılmıştır. Lacy profesyonel hayatında, ergenlerde, yetişkinlerde ve çiftlerde travma, Panik Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Kişilik Bozuklukları, İyileşme ve Bağımlılıklar, Seks bağımlılığı, Narsisizm ve Anksiyete Bozukluklarında Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Maruz Bırakma Teknikleri yoluyla müdahaleye odaklanmıştır.

2005 yılından bu yana kendi ofisinde çalışan Lacy, 2002-2012 yılları arasında New York, Newburgh ve Hawthorne, Orta/Aşağı Hudson Bölge Ofislerinde AIDS ile İlgili Toplum Hizmetleri direktörü olarak görev yapmıştır. Mesleki deneyimleri arasında; Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyinde Psikoterapistlerin Denetimi, Klinik eğitimlerin geliştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır. Eğitimler şunları içermektedir: Şema Terapi Temelleri ve Ötesi, Kompleks Travma için Şema Terapi, Klinisyenler için Temel BDT Becerileri, Cinsel Bağımlılıkların Tedavisi, Narsisizm ve Seks Bağımlılığı, Kişilik Bozuklukları Olan Danışanların Belirlenmesi ve Yönetilmesi, Mental Bozuklukların Tanısal İstatistiksel El Kitabına Genel Bakış, CBT Endişeli Danışanlarla Müdahaleler, Hedeflerin Önündeki Engelleri Kaldırmak için Zincirleme Analizi Kullanma, Psikososyal Bilgi İçin Görüşme, Ölçülebilir, Danışan Merkezli Tedavi Planlarını içermektedir. Orange County Travma Görev Gücü ve NY/NJ Şema Enstitüsü için Sürekli Eğitim Eğitmeni olarak görev yapmıştır. Uluslararası Şema Terapi Derneği için Amsterdam, Kopenhag ve Londra'da Uluslararası Eğitimler vermektedir.

• Çalışma Grubu: Kaygıyı İzleyen Davranışsal Bağımlılıklar: Karmaşık Kopuk Korungan Modlarla Çalışma (Çevrimiçi)
Çalışma Grubu Özeti

Tanım:

Hem terapistler hem de danışanlar için anlaşılması, çalışılması ve tedavisinda bağımlılıklar ve kompulsiyonlar en zor davranışlardan bazıları olabilir. Bu özellikle yakınlık ya da cinsel sorunlar için doğru olmakta birlikte bu tüm kimyasal ya da süreç bağımlılıklarıyla ilişkilidir. Bağımlılıklar düzeltici duygusal deneyimleri engelleyen denge bozucu, yıkıcı davranışlara neden olan diğer kişilik bozukluklarının yanı sıra borderline kişilik bozukluğu ve narsisistik kişilik bozukluğu için genelde güçlü bir özelliktir. Bu çalışma grubunda bir vaka kavramsallaştırmasını netleştireceğiz, bağımlılık davranışlarını besleyen çekirdek şemaları ve modları tanımlayacağız, şemaları iyileştiren ve sağlıklı yetişkini güçlendiren etkili müdahaleleri öğreneceğiz. Öfke, kızgınlık, hayal kırıklığı, utanç ve umutsuzluk duygularını tetikleyebilen bu popülasyonla çalışma konusuna terapistin kendi tepkilerine özel bir yer vereceğiz. Öğretim Yöntemleri:

Çalışma grubunun didaktik kısmında PowerPoint sunumları ve danışan seanslarından video kayıtlar kullanarak öğrenme hedeflerinin terimlerini, fikirlerini ve süreçlerini netleştireceğiz. Öğrenme hedeflerini güçlenmesi için değerlendirme tekniklerinin, temel müdahalelerin ve terapötik tarzların nasıl kullanılabileceğini göstermek için katılımcılar ile Rol-Play gösterileri kullanılacak. Bu deneysel ve diğer teknikleri içerebilir. Daha fazla öğrenme için katılımcılar kendi spesifik vakalarını çalışma grubu esnasında rol-play’ler ile canlandırmaları konusunda cesaretlendirilecektir. Özellikle danışanın modları birleşiyorsa ve karışıksa kendini yatıştırıcı, heyecan arayan, ayrılma ve aşırı telafi modları cinsiyet, kimyasal ya da diğer bağımlılıklarda birçok farklı şemayı ve modu terapist içinde tetikleyebilir. Kendisine, terapistlerine, partnerlerine ve ailelerine yıkım ve acı getirmesine rağmen danışanın içinde değişime karşı yoğun bir çelişki vardır. Genelde bizim için empatik kalmak zordur. Tepkileri kendi içimizde normalleştirmek ve bunların şema ve mod aktivasyonu olduğunu hatırlamak terapi odasındaki başarılı sonuç için zorunludur.

Gerçek vaka örnekleri sırasında kendini açma ve katılımcıların vakaları, güvenli bir ortam yaratmak, terapistlerdeki yaygın tepkileri keşfetmek için kullanılacaktır. Bu zorlu modları ve davranışları bulunduran bağımlı danışanlar terapist için genellikle terapötik süreci engelleyen öfke, yetersizlik, hayal kırıklı, utanç ve umutsuzluk duygularını tetiklerler. Doğru vaka kavramsallaştırma sürecinde kendini anlama, kendi şemalarını iyileştirme ve empatik uyum düzeltici duygusal deneyimlerin uygulanmasına yardımcı olacaktır.

Öğrenme Hedefleri

• Şema terapiye kısa bir bakış
• Temel karşılanmayan ihtiyaçları tanımlamak, bağımlılık bozukluklarında şemalar ve modlar
• Yakınlık bozukluklarına özel vurgu ile bağımlılık bozukluklarının kendine özgü sorunlarını ele alan vaka kavramsallaştırmasını ve detaylı değerlendirmeyi yapmayı öğrenmek
• Davranışın fonksiyonlarının kendine zarar verici ya da yaşam tarzı seçimi olup olmadığının nasıl tanımlandığı. Örneğin Polyamory ya da yakınlık bozukluğu
• Özellikle yakınlık bozukluklarında kendine zarar verme davranışının kendisini, karşılanmayan temek ihtiyaçları tanımlamak için değerlendirme sırasında kullanmak
• Terapistin ‘’duruşu’’nu bağımlılık bozukluklarının spesifik modları bağlamında empatik yüzleşme, sınır belirleme, sınırlı yeniden ebeveynliği içeren bir anlayış geliştirmek. Bağımlılık bozukluklarında doğru müdahaleyi yapmak için modun köklerini ve işlevini anlamak kritiktir.
• Savunmasız çocuğun karşılanmayan ihtiyaçlarını karşılarken danışanların kendini zarar verme, ayrılma ve aşırı telafi etme modlarından daha sağlıklı yetişkin modlarına geçmesine yardım eden temel müdahale stratejilerini öğrenme
• Cinsel bağımlılığı ve kompulsif ilişkide aşırı telafi etme modu ile birleşik ayrılma-kendini yatıştırma modlarını tanımlama
• Terapi odasındaki düzeltici duygu deneyimleri sırasında yeni doğan gelişimsel ihtiyaçları karşılamak için temel müdahaleleri pratik etmek
• Terapötik ilişkideki bağlantı, şema terapinin tümünde temel bir faktördür. Ancak ahlak ve değerlerimizle zıtlaşan davranışlara verilen tepkiler nedeniyle popülasyonda göz yaşları genellikle ortaya çıkar. Süren terapötik ilişkinin değerlendirilmesi, onarılması ve geliştirilmesinin çeşitli yöntemleri gösterilecek ve pratik edilecektir.
• Bu bozukluklara özel olarak terapideki hayal kırıklığı, kızgınlık, utanç, umutsuzluk, kınama gibi yaygın anlaşılabilir tepkileri tanımlamak

DESTEKLEYEN KURULUŞ


TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
DESTEKLEYEN KURULUŞ


ANKARA SOSYAL BİLİMLER üNİVERSİTESİ

Kongreye Kalan Süre: