English        Türkçe   

Kongreye Kalan Süre:

Ana Konular



1. Yetişkin BDT Uygulamaları
a. Anksiyete Bozukluklarında BDT
b. Yaygın Anksiyete Bozukluğuna Kuramsal Yaklaşımlar ve Terapötik Yaklaşımlar
c. Sosyal Kaygı Bozukluğu ve BDT
d. Obsesif Kompulsif Bozukluk ve BDT
e. Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve BDT
f. Gerçek Yaşam Travmalarında Terapötik Yaklaşımlar
g. Bedensel Belirti Bozukluğu, Konversiyon Bozukluğu ve Etkili BDT Uygulamaları
h. Depresyon ve Dirençli Depresyonda BDT
i. Psikotik Bozukluklar ve Bipolar Bozuklukta BDT Uygulama ve Etkinlik Araştırmaları
j. Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozukluklarında BDT
k. Mükemmeliyetçilik ve Psikopatoloji
l. Maruz Bırakma (Eksposure) Terapisi Uygulamaları
m. Obezite ve Yeme Bozukluklarında BDT Uygulamaları
n. Aile, Çift ve İlişki Sorunlarında BDT Yaklaşımları
o. Kişilik Bozuklukları ve BDT Uygulamaları
p. Kanserli Bireylerde BDT Uygulamaları
q. Yas ve Kayıp Durumlarında BDT
r. İntihar Eğilimine Yönelik Yaklaşımlar ve Müdahaleler
s. Fibromiyalji, Kronik Ağrı, İBS ve Benzeri Durumlarda BDT


2. Çocuk ve Ergenlerde BDT
a. Yeme Bozuklukları (“Bulimia Nervosa” - “Anorexia Nervosa”) ve BDT
b. Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk Gelişimi ve Terapisi
c. Çocuklarda Stres ve Anksiyete Yönetimi, Anksiyete Bozuklukları ve BDT
d. Mizaç ve Aile Psikopatolojilerinin Terapi Üzerine Etkisi, Beklentilerin Normalleştirilmesi
e. Öfke İlişkili Sorunlarda BDT Yaklaşımları
f. Regresif Davranış Sorunlarında (Enüresiz vb.) Davranışçı Tedavi Yaklaşımları
g. Otizm Spektrum Bozukluklarında Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar
h. Sınav Kaygısına Yönelik BDT Yaklaşımları
i. Koruyucu BDT Yaklaşımları
j. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Yönetici İşlev Bozukluklarında BDT
k. Duygudurum Bozuklukları ve Özkıyım Eğiliminde BDT
l. Çocuk ve Ergenlerle Motivasyonel Görüşme
m. Özgül Öğrenme Güçlüklerinde BDT
n. Hareket Bozukluklarında BDT
o. Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapiler
p. İnternet Bağımlılığında BDT
q. Okulda Bilişsel Davranışçı Psikoeğitim ve BDT Uygulamaları

3. Güncel ve Yeni BDT Yaklaşımları
a. Kabul ve Kararlılık Terapisi “Acceptance and Commitment Therapy-ACT”
b. Diyalektiksel Davranış Terapisi
c. Kendindelik (Mindfulness) Temelli Bilişsel Terapi
d. Kendindelik (Mindfulness) Temelli Stres Azaltımı
e. Üst-Bilişsel Terapi
f. Şefkat-Odaklı Terapi
g. Şema Terapi
h. REBT Güncel Uygulamaları

4. Kuramsal ve Bilimsel Konular
a. Kanıta Dayalı Psikopatoloji Modelleri
b. Kanıta Dayalı Psikoterapi Uygulamaları
c. Transdiagnostik Süreçlere Dair Güncel Bilimsel Birikim
d. EMDR Uygulamalarının Bilimsel Temeli
e. Yeni BDT Uygulamalarının Etkinlikleri
f. Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Kullanım Alanları
g. Akıllı Telefon ve İnternet Tabanlı Uygulamalar
h. Psikoterapi Yaklaşımları ve Aracılık (Mediation) Araştırmaları
i. Yuvarlak Masa Toplantıları: BDT; Yeni Kuşak BDT Yaklaşımları, Psikoterapinin Geleceği, Halihazırdaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
k. Güncel Araştırma Dizaynları ve İstatistiksel Metotlar
l. BDT ve Bileşen (Component) Analizi Araştırmaları
m. Aynı Olguya Farklı BDT Ekollerinin Yaklaşımı

5. Psikoterapi ve Eğitim
a. BDT Eğitimlerinin İçeriği ve Yöntemi
b. BDT Eğitimlerinin Verimliliği
c. BDT Eğitimlerinin Katılımcılar Üzerindeki Etkileri
d. Sanal Ortam Aracılı Eğitimlerin Avantaj ve Sorunları
e. BDT Süpervizyon Eğitimlerinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi

6. BDT’nin Uygulaması ve İlişkili Konular
a. BDT’de Direncin Ele Alınması
b. BDT’de Şimdi ve Burada Olmak ve Yaşantısallık
c. Terapist ve Danışan Etkileşimine Yönelik Yaklaşımlar
d. Bilişsel-Davranışçı Grup Terapileri
e. BDT’de Psikoeğitimin Yeri ve Uygulanması
f. Metaforlar ve BDT’de Kullanımı
g. Hızlı Müdahale Yöntemleri



DESTEKLEYEN KURULUŞ


TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
DESTEKLEYEN KURULUŞ


ANKARA SOSYAL BİLİMLER üNİVERSİTESİ

Kongreye Kalan Süre: