English        Türkçe   

Kongreye Kalan Süre:

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARIBildiri / E-Poster Gönderimi için Lütfen Tıklayınız!

Kongreye “Sözlü” ve “Poster” bildiriler kabul edilecektir.
Bilimsel kurul, bildirileri sözlü veya poster bildiri olarak değiştirme konusunda karar verme hakkına sahiptir.
Sözlü bildiriler özet veya tam metin olarak gönderilebilir. Gönderilme şekline göre dergi ek sayısında sözlü bildiri özeti veya tam metni olarak yayınlanacaktır.
Bildiri metinleri Türkçe olarak gönderilmelidir (Uluslararası katılımcılar için İngilizce).
Sunucu yazarın kongre kaydı yaptırması gereklidir. Katılımcılar "Sunucu Yazar" olarak en fazla iki adet bildiri yollayabilirler.
Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.
Bildiri özeti gönderileri online bildiri gönderim sistemi üzerinden yapılacak ve hakem heyeti tarafından değerlendirilecektir.
Bildiri sonuçları kişiye e-posta ile bildirilecektir.
Bildiri özetlerine resim, tablo ya da grafik eklenmesi kabul edilmektedir.
Bildiri özet metni, 350 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.

Poster Bildiri Kriterleri
Poster bildiriler özgün araştırma, olgu sunumu, sistemik derleme, literatür tarama, editöre mektup formatlarında olabilir.
Özgün araştırma poster bildiri özetleri “Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç” şeklinde, olgu sunumu bildiri özetleri “Giriş ve Amaç, Olgu Sunumu, Tartışma ve Sonuç” şeklinde yazılmalıdır. Diğer gönderi şekilleri yazarların tasarımına bağlıdır. Tüm formatlarda kaynakça olmalıdır.

Sözlü Bildiri Kriterleri
Sözlü bildiriler özgün araştırma, sistematik derleme veya metaanaliz şeklinde olmalıdır.
Sözlü bildiriler “Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynakça, Anahtar kelimeler” bölümleri şeklinde yazılmalıdır.
Kaynakça APA-7 formatında olmalıdır.
Anahtar kelimeler En az iki adet olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.
İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir ( www.nlm.nih.gov).
Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir ( www.bilimterimleri.com).
Sözlü bildiri özet metni kabul olduğu halde kongrede sunumu yapılmayan bildiriler, dergi ekinde yayınlanmayacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
• Bildirilerin değerlendirmesi Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır.
• Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek ve web sitesinde açıklanacaktır.
• Bilimsel Kurul, bildirileri sözel ve poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir.

Bildirileri Sahiplerinin Kongre Kayıtları
• Bildiriyi yazarlarından biri sunabilir, bildiri sunacak yazarlar, ---- tarihine kadar katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
• Bildirilerde yazarlardan birinin konuşmacı olması durumunda da kayıt yapılması zorunludur.
• Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, kongre kayıtları bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır.
• Katılımcı kaydı yapılmayan bildiriler, kongre kitabında yer almayacaktır.


DESTEKLEYEN KURULUŞ


TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
DESTEKLEYEN KURULUŞ


ANKARA SOSYAL BİLİMLER üNİVERSİTESİ

Kongreye Kalan Süre: