English        Türkçe   

Kongreye Kalan Süre:

Cazip Zorluklar: İnhibitör Öğrenmeyi Kullanarak OKB için Maruz Bırakma Terapisini Optimize Etmek

Eğitici: Jonathan Abramowitz
Çalışma Grubu (Çevrimiçi, Yarım Gün)

Maruz bırakma terapisi kaygı için oldukça etkili olmasına rağmen, birçok kişi tedaviden sonra bir noktada korku geri dönüşü (“nüks”) yaşamakta veya fayda sağlamamaktadır. Maruz kalma terapisinin en yeni modelleri ise, kısa ve uzun vadeli iyileşmeyi optimize etmek için belirli uygulama tekniklerine işaret eden, korku sönmesine dair inhibitör öğrenme teorisine odaklanır. Bu stratejiler -alışmanın aksine- sıkıntı toleransının altını çizmekte ve hastaları öğrenmeyi genelleştirmeye yönlendirerek maruz bırakma seanslarına “cazip zorluklar” getirir. Bu atölye çalışması, klinisyenlerin maruz kalma tedavisini optimize etmek için bu modeli uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Önce inhibitör öğrenme modeli açıklanacak ve geleneksel yaklaşımlardan ayırt edilecektir. Daha sonra inhibitör öğrenmeyi optimize etme stratejileri tanıtılacak ve ayrıntılı olarak gösterilecektir. Bu stratejiler; tehdide dayalı beklentileri olumsuzlamak için maruz kalmayı çerçevelemeyi, maruz kalmaya değişkenlik getirmeyi, korku ipuçlarını birleştirerek güvenli öğrenmeyi derinleştirmeyi, afekti etiketlemeyi ve dikkat odağını hedeflemeyi içerir.

Bu oturumun sonunda, katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Maruz bırakmaya yönelik inhibitör öğrenme yaklaşımını geleneksel duygusal işleme yaklaşımından ayırt etmek.
• Yalnızca sıkıntıya alışmaya (azaltmaya) güvenmek yerine, maruz kalma sırasında sıkıntıya toleransı teşvik etmenin neden önemli olduğunu açıklayabilecek.
• Öznel rahatsızlık dereceleri yerine maruz bırakma tedavisi sırasında beklentilerdeki değişiklikleri izleme yöntemlerini tanımlayabilmek.
• Maruz bırakma seanslarına değişkenliğin nasıl dahil edileceğini açıklayabilmek.

DESTEKLEYEN KURULUŞ


TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
DESTEKLEYEN KURULUŞ


ANKARA SOSYAL BİLİMLER üNİVERSİTESİ

Kongreye Kalan Süre: