English        Türkçe   

Kongreye Kalan Süre:

Özen ve Şefkat Motivasyonu Bilişsel Davranışçı Müdahaleleri Nasıl Destekleyebilir?

Eğitici: Paul Gilbert
Çalışma Grubu (Çevrimiçi, Tam Gün)

Özet

Şefkat odaklı terapi motivasyon odaklı bir terapidir. Bu da savunmacı ve rekabetçi motivasyonlarla kıyaslandığında, ‘özen’ motivasyonunun bizim fizyolojik ve psikolojik süreçlerimizi oldukça farklı biçimde düzenlediği gerçeğine vurgu yapmaktadır. Bireyler kendilerini özen ve şefkate yönlendirdiğinde, dikkat ve bilişsel süreçlerini -tehdit ve rekabetten farklı bir yolla- düzenleyen bir dizi fizyolojik süreci de uyarmış olurlar.

Bu çalışma grubu, şefkatli benlik (kimlik) ve şefkatli zihnin kavramsallaştırılması ve geliştirilmesi yoluyla katılımcılara tehdit işlemeyi belirli yollarla ele almaya yardım eden bir yol gösterecektir. Aynı zamanda, güvenli bir bölge ve güvenli bir sığınak geliştirme yoluyla özen davranışının doğasını anlamaya ve bu işlevlerin şefkatli bir zihin geliştirme açısından nasıl uygulanabileceğine yönelik katılımcılara rehberlik edecektir. Böylece şefkatli zihin, fizyolojik işaretleriyle

Öğrenme hedefleri:

* Özen davranışlarını destekleyen evrimsel ve fizyolojik sistemleri anlamak
* Tehdit düzenlemesinde, keşfedici davranışta ve olumlu duygulanımda teşvik edici özen odaklı güdülerinin nasıl önemli bir rol oynayabileceğini anlamak
* Şefkatli zihin eğitimi yoluyla bu sistemlerin nasıl kullanılabileceğini öğrenmekUygulanacak yöntemler:

* PowerPoint sunumları
* Video gösterimleri
* Vaka tartışmaları
* Kişisel uygulamalar

Herhangi ek bir bilgi için bakınız:

www.compassionatemind.co.uk

Kaynaklar:

Gilbert, P & Simos, G (in press) Compassion Focused Therapy: Clinical practice and applications. London. Routledge.
Gilbert, P. (2020). Compassion: From its evolution to a psychotherapy. Frontiers in psychology 11, doi:10.3389/fpsyg.2020.58616 (open access)
Music, G (2017). Nurturing natures attachment and children’s emotional social cultural and brain development. Second edition. Routledge
Holmes, J., & Slade, A. (2017). Attachment in therapeutic practice. London: Sage.


DESTEKLEYEN KURULUŞ


TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
DESTEKLEYEN KURULUŞ


ANKARA SOSYAL BİLİMLER üNİVERSİTESİ

Kongreye Kalan Süre: