English        Türkçe   

Kongreye Kalan Süre:

Psikolojik ve Tıbbi Eştanılı Durumlar için BDT

Eğitici: Robert Friedberg
Çalışma Grubu (Çevrimiçi, Yarım Gün)

Pediatrik popülasyonda psikolojik bozukluklar ve tıbbi durumlar sıklıkla birbirine eşlik etmektedir. Özellikle, anksiyete ve depresyon sıklıkla hem kronik hem de akut fiziksel hastalıklarla birlikte ortaya çıkar. Çoğu zaman, iki durum arasında bir durumda alevlenme ile diğer problemde kötüleşmeye katkıda bulunan karşılıklı bir etkileşim vardır. Bu nedenle, bu durumlara yönelik etkili psikososyal müdahaleye ihtiyaç vardır. Neyse ki, BDT bu zorluğun üstesinden gelmek için iyi bir donanıma sahiptir. Bu çalışma grubu katılımcılara, eşlik eden fiziksel hastalıkları olan pediatrik hastalara yönelik BDT'de nasıl modüler bir yaklaşım benimseyebileceklerini göstermeyi amaçlamaktadır. Atölye, modüler BDT'ye temel bir genel bakışla başlayacak, ardından bu araçların tıbbi uyumsuzluk ve tıbbi prosedürlerle ilgili korkuların (örneğin ilaçlar, iğneler, vb) yanı sıra eşlik eden anksiyete bozuklukları ve duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanımını göstererek devam edecektir.

DESTEKLEYEN KURULUŞ


TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
DESTEKLEYEN KURULUŞ


ANKARA SOSYAL BİLİMLER üNİVERSİTESİ

Kongreye Kalan Süre: