English        Türkçe   

Kongreye Kalan Süre:

ÇALIŞMA GRUPLARI

1) Özen ve Şefkat Motivasyonu Bilişsel Davranışçı Müdahaleleri Nasıl Destekleyebilir? (Çevrimiçi)
Eğitici: Paul Gilbert (TAM GÜN)2) Psikolojik ve Tıbbi Eştanılı Durumlar için BDT (Çevrimiçi)
Eğitici: Robert Friedberg (YARIM GÜN)3) Gençlerde Yeme Bozuklarının Değerlendirilmesi ve Yönetimi (Fiziksel - Yüz Yüze)
Eğitici: Fiona McNicholas (TAM GÜN)4) Cazip Zorluklar: İnhibitör Öğrenmeyi Kullanarak OKB için Maruz Bırakma Terapisini Optimize Etmek (Çevrimiçi)
Eğitici: Jonathan Abramowitz (YARIM GÜN)5) YAB’da Farklı Yaklaşımlar (Fiziksel - Yüz Yüze)
Eğiticiler: Aslıhan Dönmez & Ercan Altınöz & Kadir Özdel (TAM GÜN)6) Kayıp ve Yas için Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) (Çevrimiçi)
Eğitici: Russ Harris (YARIM GÜN)7) Bilişsel Davranışçı Sistem Analizi Terapisi'ne (CBASP) Giriş (Çevrimiçi)
Eğitici: James McCullough (YARIM GÜN)8) Gençlerde Kendine Zarar Verme ve İntihar Düşünceleri (Fiziksel - Yüz Yüze)
Eğitici: Fiona McNicholas (YARIM GÜN)9) OKB Hastalarında Bilişsel Terapinin Klinik Uygulaması (Fiziksel - Yüz Yüze)
Eğitici: Emel Stroup (TAM GÜN)10) Kaygı Bozukluklarını Anlamak (Çevrimiçi)
Eğitici: Satwant Singh (YARIMGÜN)11) İyileşme Odaklı Bilişsel Terapi (Çevrimiçi)
Eğitici: Judith Beck (YARIM GÜN)12) Kaygıyı İzleyen Davranışsal Bağımlılıklar: Karmaşık Kopuk Korungan Modlarla Çalışma (Çevrimiçi)
Eğitici: Elizabeth Lacy (YARIM GÜN)


DESTEKLEYEN KURULUŞ


TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
DESTEKLEYEN KURULUŞ


ANKARA SOSYAL BİLİMLER üNİVERSİTESİ

Kongreye Kalan Süre: