English        Türkçe   

Kongreye Kalan Süre:

Not: Sözlü sunumlar 5 dk. sunum, 3 dk. tartışma şeklinde yapılacaktır.

Sıra No 
Bildiri No
KONU-KONUŞMACI (1. GRUP - 30 EKİM 2022 - Cuma - Saat: 10:45-12:15 - Salon 5)
Moderatör: Hakan Öğütlü
1
B. No: 18
Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Üniversite Öğrencilerinde Gece Yeme Sendromu Yaygınlığı ve İlişkili Faktörler
Sunumu Yapacak Kişi: Meltem Gürü
2
B. No: 25
Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlanmış Bir Diyalektik Davranış Terapisi Beceri Eğitimi Programının Koruyucu Etkililiği ve Uygulanabilirliği
Sunumu Yapacak Kişi: Ayşenur Alkan
3
B. No: 55
Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli Cinsel Terapi Sürecinin Vajinismus Üzerindeki Etkisi
Sunumu Yapacak Kişi: Esra Ulubey
4
B. No: 20
Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerde Nikotin Bağımlılığı Düzeyi İle Sıkıntıya Dayanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Rıza Gökçer Tulacı
5
B. No: 45
Kronik Ruh Sağlığı Bozukluğu Olan Bireylerle Sağlıklı Kontrollerin Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Açısından Karşılaştırılması
Sunumu Yapacak Kişi: Selma Ercan
6
B. No: 14
Psikoterapide Bilişsel/Davranışçı Yaklaşımlı Rüya Çalışmaları: Sistematik Bir Derleme
Sunumu Yapacak Kişi: Sümeyra Gülay
7
B. No: 58
Kovid-19 Sebebiyle Kaygı Ve Kaygı İle İlişkili Psikolojik Zorlanmalara Yönelik Çevrimiçi Grup Terapisi Müdahale Programı
Sunumu Yapacak Kişi: Seher Cömertoğlu
8
B. No: 15
Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışı İle Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Arasındaki ilişkinin İncelenmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Mehmet Demez
- -
Sıra No 
Bildiri No
KONU-KONUŞMACI (2. GRUP - 1 EKİM 2022 - Cumartesi - Saat: 15:15-16:45 - Salon 5)
Moderatör: Esra Yancar Demir
1
B. No: 1
Genç Erişkinlerde Sosyal Medya Bağımlılığının Davranışsal İnhibisyon Aktivasyon Sistemiyle Olan İlişkisinin İncelenmesi
Sunumu Yapacak Kişi:  Nisanur Sarıgül
2
B. No: 13
Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığının Olumsuz Otomatik Düşüncelerle İlişkisi
Sunumu Yapacak Kişi: Merve Onat
3
B. No: 8
Gençler İçin Kaçınma ve Birleşme Ölçeğinin Bir Güvenirlik Genellemesi Meta-Analizi
Sunumu Yapacak Kişi: Aykut Kul
4
B. No: 43
Kabul ve Eylem Formu (KEF-2) Ergenlerde İç Tutarlılığının Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Hüseyin Şehit Burhan
5
B. No: 35
Sınav Kaygısına Müdahale İçin Immersive 360 Derece Sanal Gerçeklik Videolarının Geliştirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Uğur Doğan
6
B. No: 37
Çocuk ve Ergenler Panik Bozukluk tedavisinde Bilişsel davranışçı Terapilerin Kullanımı: Sistematik Derleme
Sunumu Yapacak Kişi: Hande Ayraler Taner
- -
Sıra No 
Bildiri No
KONU-KONUŞMACI (3. GRUP - 1 EKİM 2022 - Cumartesi - Saat: 17:00-18:30 - Salon 5)
Moderatör: Kadir Özdel
1
B. No: 47
Bilişsel Davranışçı Terapiler Özelinde Sanal Gerçeklik Uygulamasının Kullanımı: Sınav Kaygısı
Sunumu Yapacak Kişi: Uğur Doğan
2
B. No: 46
Kontrol Edilemezlik Toleransı Ölçeği: Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Sunumu Yapacak Kişi: Uğur Doğan
3
B. No: 51
Kaygı Kontrolünde İnternet Tabanlı Bilişsel-Davranışçı Müdahaleler: Son Durum İncelemesi
Sunumu Yapacak Kişi: Sevil Momeni
4
B. No: 10
Her Şeye Rağmen Devam mı? Hekimlerde Mesleki Doyum ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması
Sunumu Yapacak Kişi: Okan Kılıç
5
B. No: 26
Romantik İlişkilerde Bilişsel Esneklik ve Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün İlişki Doyumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Beyza Öztaş
6
B. No: 41
Romantik İlişkilerde Kendine Şefkat ve Benlik Saygısının İlişki Doyumu Üzerine Etkisi
Sunumu Yapacak Kişi: Havvanur Uysal
7
B. No: 42
Yetişkin Bireylerde Sosyal Görünüş Kaygısı Üzerinde Sosyal İlişkiler ve Kendini Eleştirmenin Etkisinin İncelenmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Rumeysa Yıldız
8
B. No: 53
The Change Of Psychological Flexibility Skills In A Group of Medical School Students After The Psychological Flexibility Internship
Sunumu Yapacak Kişi: M.Emrah Karadere
- -
Sıra No 
Bildiri No
KONU-KONUŞMACI (4. GRUP - 30 EKİM 2022 - Cuma - Saat: 13:30-15:00 - Salon 5)
Moderatör: Yasir Şafak
2
B. No: 28
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Aile Uyumu ve Klinik Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi; Öncü sonuçlar
Sunumu Yapacak Kişi: Simge Nur Kurt Kaya
3
B. No: 33
Obsesif-Kompulsif Bozukluk'ta Üstbilişsel Süreçler: Bilişsel Davranışçı Terapi Etkinliğinin
Sunumu Yapacak Kişi: Serra Akyurt
4
B. No: 34
Bilişsel Davranışçı Tedavi Etkinliğinin Obsesif Kompulsif Bozukluk'taki Olaysal Bellek Performansına Etkisi*
Sunumu Yapacak Kişi: İrem Yılmaz
5
B. No: 40
DEHB Vakasında Semptomlar Arasındaki Zamansal İlişkinin Araştırılması : Nicel Vaka Analiz Uygulaması
Sunumu Yapacak Kişi: İbrahim Kılıç
6
B. No: 39
Terapistlerin Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeylerinin Seans İçinde Oluşan Sessizliğe Karşı Kaygılı Tutumlarına Etkisinde Bilişsel Esneklik Düzeyi ve Bilişsel Abartma Tarzlarının Aracı Rolünde Tercih Ettikleri Terapi Ekolünün Biçimlendirici Etkisi
Sunumu Yapacak Kişi: Gizem Turgut
7
B. No: 57
Sağlık Bakanlığı Bünyesinde Çalışan Ruh Sağlığı Profesyonellerine Yönelik Çevrimiçi Eğitici Eğitiminin Psikolojik Esneklik Üzerine Etkisi
Sunumu Yapacak Kişi: Şengül İlkayDESTEKLEYEN KURULUŞ


TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
DESTEKLEYEN KURULUŞ


ANKARA SOSYAL BİLİMLER üNİVERSİTESİ

Kongreye Kalan Süre: